website peuteropvang Hummeloord

Onze organisatie

HET BESTUUR:

Hummeloord heeft de Stichtingsvorm als rechtspersoonlijkheid. Het bestuur wordt gevormd door  zes personen: vijf ouders van peuters en de hoofdleidster.

Het bestuur draagt zorg voor de volgende taken:
- het vaststellen van het beleid op grond van de in de statuten vastgelegde doelstellingen.
- het maken en bewaken van begroting en financiŽn
- het benoemen en ontslaan van personeelsleden en het vaststellen van arbeidsvoorwaarden
- het toezien op onderhoud,ver-/nieuwbouw en het doen van investeringen
- de vertegenwoordiging naar ouders
- klankbord voor de leidsters
- zorg voor continuÔteit in het bestuur

OUDERCOMMISSIE:

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de peuters en is in het leven geroepen om de belangen van de ouders/verzorgers van de peuters te behartigen. Zij verwoorden de belangen ten aanzien van de peuteropvang naar het bestuur.
Eveneens is de oudercommissie betrokken bij alle activiteiten die naast de dagelijks gang van zaken worden georganiseerd, bijvoorbeeld het sinterklaasfeest en het zomerfeest.


DE LEIDSTERS:

De leidsters zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de groep. De leiding bestaat uit vijf beroepskrachten die allen in bezit zijn van een gecertificeerd diploma conform de eisen van CAO-Kinderopvang.
 

DE GESCHILLENCOMMISSIE KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

Peuteropvang Hummeloord is per 1 januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Mochten er klachten ontstaan die niet zijn op te lossen binnen Hummeloord zelf, dan kunt u een beroep doen op deze Geschillencommissie. Voor informatie kunt u terecht op de website: www.geschillencommissie.nl, of op de peuteropvang bij Joke Hendriks.

Via de link "meer informatie" kunt u een e-mail zenden aan de peuteropvang.

vrijwillig bestuur

stel hier uw vraag aan Hummeloord