website peuteropvang Hummeloord

KVK: 58997024

Met wie werken wij samen?

CONTACT MET HET CONSULTATIE BUREAU:

De contacten zijn over en weer zeer goed, zodat eventuelen bijzonderheden of uitzonderingen direct gesignaleerd kunnen worden enwe, waar nodig actie ondernemen. Op het consultatiebureau kun je ook informatie verkrijgen van onze peuterspeelzaal.

CONTACT MET ANDERE PEUTEROPVANGORGANISATIES
WOP
(WESTLAND OVERLEG PEUTSPEELZALEN):

De Westlandse peuteropvangorganisaties hebben zich verenigd in het WOP, met name om een krachtige gesprekspartner  te vormen richting de gemeente. Daarnaast wordt in het WOP kennis en ervaring uitgewisseld rond alledaagse zaken.

CONTACT MET GEMEENTE WESTLAND:

Dit contact vindt niet op geregelde tijden plaats. Indien nodig  is er rechtstreeks contact met de desbetreffende ambtenaar.

CONTACT MET BASISSCHOLEN POELDIJK:

Met de basisscholen vindt overleg plaats tussen de leidsters en de leerkrachten van de kleutergroepen. Sinds juni 2003 wordt een overdrachtsformulier ingevuld als de peuter vertrekt naar de basisschool. Op het overdrachtsformulier wordt aandacht geschonken aan de volgende punten;


consultaitie bureau

gemeente Westland en Hummeloord