website peuteropvang Hummeloord

KVK: 58997024

Welk beleid voeren wij?

VVE (VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE)

In 2017 zijn wij gaan werken met het taalstimuleringsprogramma:UK &PUK. Dit programma omvat een aantal thema’s waarbinnen met name taalstimulatie het doel is. Aan de hand van de praatplaten en de verhalen bij het programma ondernemen de kinderen allerlei activiteiten die hun taalontwikkeling, hun sociaal- communicatieve vaardigheden en hun beginnende rekenontwikkeling stimuleren. Op maandag- en donderdagmidag is er een extra leidster aanwezig, om kinderen die wat meer aandacht voor hun taal nodig hebben apart te begeleiden.

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

Ons pedagogisch beleidsplan kunt u hier vinden, voor vragen kunt u terecht bij Joke Hendriks.

OBSERVATIE EN OVERDRACHT

In de periode dat uw peuter de peuteropvang bezoekt, wordt uw peuter twee keer geobserveerd, met 3 jaar en als ze bijna 4 jaar zijn. De leidster legt haar observatie schriftelijk vast op een overdrachtsformulier.

Vlak voor uw kind de peuteropvang verlaat, nodigen wij u uit om het overdrachtsformulier met u door te nemen. Dit overdrachtsformulier is bestemd voor de basisschool van uw kind. Hierin staan eventuele bijzonderheden over de ontwikkeling van uw kind bij de peuteropvang.
Dit overdrachtsformulier zorgt mede voor een doorgaande informatielijn tussen peuteropvang en basisschool.

CONTROLE GGD

Onze risico inventarisatie gezondheid en veiligheid wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD.  Hiermee voldoen wij aan de kwaliteitseisen die de gemeente stelt aan organisaties voor peuteropvang.

Via de link "GGD inspectierapport" kunt u de afgelopen controle van de GGD inzien. Eveneens  ligt op de groep een exemplaar ter inzage.


bekijk hier ons taal stimuleringsprogramma

bekijk hier ons GGD inspectie rapport